Skydda din ekonomi

Tjänstepensionen hjälper dig att trygga familjens framtid om du går bort.
Anpassa skyddet efter din livssituation.

Starta rådgivning

Hur skyddar tjänstepensionen min familj om jag dör?

Det är inte alla som känner till det, men i tjänstepensionen ingår ett knippe försäkringar som är till för att skydda din familjs ekonomi om du skulle gå bort. De här försäkringarna kallas med ett samlingsnamn för efterlevandeskydd. Du kan och bör anpassa dessa försäkringar utifrån din livssituation för att få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Varför är det viktigt att se över sitt efterlevandeskydd?

För att du ska vara säker på att din familj är tillräckligt skyddad om du skulle gå bort. Kan din familj bo kvar i huset eller lägenheten? Skulle de ha råd att behålla bilen? Vi vet, det här är rätt obehagliga frågor att tänka på. Och det är dessutom ganska krångligt att själv skapa sig en överblick. Men det är därför vi finns. Vi räknar åt dig så att du ska slippa. Och om vi råder dig att ha ett bättre skydd så hittar vi också den billigaste försäkringen på marknaden åt dig. En rådgivning tar inte mer än en timme. En bra investering för att skydda din familjs framtid.

Vilka försäkringar finns det i efterlevandeskyddet?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de skydd som ingår i din ITP och som ger dina efterlevande pengar när du dör. Två av skydden är valbara och ett ingår. 

Valbara skydd:
Återbetalningsskydd
Familjeskydd

Skydd som ingår:
TGL, tjänstegrupplivförsäkring

Om du har ITP2 och tjänar runt 39 000 kronor eller mer ingår dessutom ett skydd som kallas familjepension.

Finns det några tumregler för hur jag bör utforma mitt skydd?

Försäkringarna i tjänstepensionen är robusta och ger ett bra skydd för din familj. Men det ligger i sakens natur att en försäkring inte kan passa alla personer i alla livssituationer. Det är därför viktigt att du med jämna mellanrum ser över ditt skydd – särskilt om det sker förändringar i din familjesituation eller ekonomi.

Här beskriver vi hur ditt försäkringsskydd bör se ut vid tre typsituationer. För att få mer specifika råd rekommenderar vi att du gör en rådgivning.  

Jag är ensamstående utan barn

Återbetalningsskydd
Det finns ingen anledning att välja återbetalningsskydd eftersom det enbart är make/maka/sambo eller barn som kan få de här utbetalningarna om du avlider.

Du kan lägga till återbetalningsskydd om dina familjeförhållanden ändras.

Familjeskydd
Det finns ingen anledning att betala för familjeskydd eftersom det enbart är make/maka/sambo eller barn som kan få pengarna.

Du kan lägga till familjeskydd om dina familjeförhållanden ändras.

Jag har barn under 20 år

Återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd kan vara bra att välja när du har barn. Ju längre du arbetar desto mer pengar kommer att betalas ut till din familj om du avlider. Men du bör känna till att din egen pension blir lägre om du väljer återbetalningsskydd.

Familjeskydd
Om dina närmaste är beroende av din inkomst kan det vara bra att välja familjeskydd. Du bestämmer själv hur mycket som ska betalas ut och hur länge. På det viset kan du anpassa skyddet efter hur stor ekonomisk ersättning din familj behöver om något skulle hända dig.

Kostnaden för familjeskyddet dras från pensionsinbetalningarna. Det betyder att du får lägre pension om du väljer det. Det kan därför vara klokt att ta bort familjeskyddet när det inte längre behövs, till exempel när barnen har flyttat hemifrån.

Jag närmar mig pension och barnen har egna inkomster

Återbetalningsskydd
Om din familj inte längre behöver ett ekonomiskt skydd kan du ta bort återbetalningsskyddet. Att inte ha återbetalningsskydd när pensionen ska betalas ut kan öka storleken på din pension.

Familjeskydd
Kostnaden för familjeskyddet ökar ju äldre du blir och minskar därmed din egen pension. Om din familj inte längre behöver ett ekonomiskt skydd kan du ta bort familjeskyddet.

Varför ska jag göra en rådgivning?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension. Du kan anpassa din tjänstepension på två sätt: genom att teckna eller inte teckna de försäkringar som finns valbara i tjänstepensionen, och genom att hitta de bästa placeringarna för ditt pensionskapital. På den här sidan fokuserar vi mer på dina försäkringar. Under Placera din pension kan du läsa mer om hur du placerar dina pengar. I tjänstepensionen ingår också en riktigt bra sjukförsäkring som du kan läsa mer om under Om du blir sjuk.

Hur går en rådgivning till?

För att förstå rådgivningstjänsten kan du tänka på den som ett möte med en personlig bankman. Den stora skillnaden är att vi inte säljer några försäkringar och inte får någon provision, alldeles oavsett vilka val du gör. En annan viktig skillnad är att den är helt digitaliserad: du kan använda den från din soffa, ditt köksbord – eller varför inte sängen! När du är klar med en rådgivning ger vi dig en lista med tydliga åtgärder som vi tror kommer att öka värdet på din tjänstepension. En rådgivning tar ungefär en timme. En bra investering för framtiden.

Så här ser stegen ut i en rådgivning:

1. Klicka på logga in och välj inloggningssätt. (Rådgivningstjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta.)

2. Vi kollar med Collectum om du har en aktiv ITP.

3. Om du har en aktiv ITP slussas du vidare till en sida där du får godkänna informationsfullmakt, allmänna villkor och personuppgiftshantering. (Observera att fullmakten bara ger oss tillåtelse att hämta information om din privatekonomi. Den ger oss inte någon rätt att göra några val åt dig.) 

4. Försäkringsinhämtningen startar. Merparten av informationen hämtar vi från Collectum och Alecta. Från Collectum hämtar vi all nödvändig information om din anställning och inkomst. Från de övriga försäkringsbolagen hämtar vi information om försäkringar som är relevanta för rådgivningen. Vi hämtar alltså inte bara information om tjänstepensionen utan samlar även in uppgifter om alla pensions- sjuk-, och efterlevandeförsäkringar som du kan tänkas ha i respektive försäkringsbolag. Den här inhämtningen tar ungefär 15 minuter. Vi behöver se den här informationen för att kunna ge dig så bra råd som möjligt.

5. Om du inte har varit inne i tjänsten tidigare får du nu gå igenom ett grundläggande flöde för att beskriva hur din familjesituation och privatekonomi ser ut. Om du nyligen har gått igenom de flödena behöver du endast bekräfta att uppgifterna fortfarande stämmer.

6. Efter att vi hämtat in relevant information om din familjesituation och privatekonomi slussas du vidare till Min sida. Här kan du välja mellan tre olika rådgivningar:

1. Efterlevandeskydd 
2. Placeringsrådgivning 
3. Sjukförsäkring 

När du är klar med en rådgivning ger vi dig en lista med tydliga åtgärder som vi tror kommer att öka värdet på din tjänstepension. Vi förser dig också med de blanketter du behöver fylla i för att följa dessa råd. En rådgivning tar ungefär en timme. En bra investering för framtiden.

Har du några frågor om PTK Rådgivningstjänst? Tveka inte att kontakta vår kundtjänst. Vår uppgift är att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Vad är PTK Rådgivningstjänst?

Vi på PTK Rådgivningstjänst ger gratis rådgivning om tjänstepensionen ITP. Att ge individuella råd utan eget vinstintresse ingår i PTK:s uppdrag från 27 fackförbund. Vi säljer inga försäkringar och vi får ingen provision, oavsett vad du väljer.

PTK Rådgivningstjänst är gratis för dig som användare, men den kostar naturligtvis att driva. Varje år får Svenskt Näringsliv och PTK medel för att informera om ITP; en del av de pengarna används för att driva rådgivningstjänsten. (Det är också Svenskt Näringsliv och PTK som förhandlar fram tjänstepensionen som är en del av ditt kollektivavtal.)

Syftet med rådgivningen är helt enkelt att du ska få ut så mycket som möjligt av tjänstepensionen.

Få ut det mesta av din tjänstepension

Om du tagit dig hela vägen ner hit har du förhoppningsvis fått en lite bättre bild av vilka vi är och vad vi kan hjälpa dig med. Välkommen in på en rådgivning!

Pensionsskolan

Har du redan koll på vår rådgivning och pensionssystemets olika delar? Då kan du starta din rådgivning direkt. Annars kan det vara bra att läsa igenom vår Pensionsskola innan du sätter igång. Den tar inte mer än fem minuter och ökar kraftigt dina chanser att få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension. En bra investering för framtiden.