Vad är PTK?

PTK förbättrar villkoren och ökar tryggheten på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän. Vår organisation består av 27 fackförbund som samverkar om förhandlingar, utbildning och information. PTK representerar dig i förhandlingar om bland annat pension, försäkringar, omställning och arbetsmiljö.